Co powinno być charakterystyczne dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako warty odwiedzenia trzeba odnaleźć w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Dobry rodzaj usytuowania hotelu to